Predstavitev ZPFS

Statut Zveze poslovnih finančnikov Slovenije si lahko prenesete v PDF obliki:

pdfStatut ZPFS

Parmova 53, 1000 Ljubljana +386 (0)31 548 217 info@ zpfs.org