Risk management akademija

0
Category
Dogodki 2016
Date
10/11/2016
Venue
Ljubljana

Spoštovane kolegice in kolegi,

Spodbujanje strokovnega razvoja je pomemben element strategije našega združenja, zato smo z letošnjim letom našim dogodkom dodali tudi strokovno izobraževanje. Dva modula smo izvedli v spomladanskem delu, tretjega, zadnjega letošnjega, smo prihranili za jesen.

Glede na prioritete med aktualnimi, vendar strateškimi nalogami in odgovornostmi poslovnih finančnikov vas vabimo, da se nam pridružite

10.novembra 2016 z začetkom ob 9h na

RISK MANAGEMENT AKADEMIJI

V predstavitvi bomo zajeli kompletno vsebino obvladovanja tveganj, tako pregled in nabor vseh tveganj, s katerimi se družba sooča ter njihovo obvladovanje s tehnikami obvladovanja in primeri dobre prakse.

Dogodek bo organiziran v sodelovanju s Centrom odličnosti EF, vsebino pa bosta predstavila strokovnjaka področja obvladovanja tveganj, prof.dr.Aleš Berk Skok, profesor na EF in mag.Maja Šušteršič iz Petrola d.d., pobudnica povezovanja strokovnjakov s tega področja.

Vsebine in razpored programa je naveden v nadaljevanju.

Vabimo vas v  v prostore  Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

Udeležba je za člane ZPFS brezplačna!

Vljudno vabljeni!

Prijave sprejemamo do NAJKASNEJE 7.11.2016 na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prijazen pozdrav,

Tadej Majhen

 

Vsebina in program izobraževanja

09.00 - 10.30

mag. Maja Šušteršič, Petrol d.d.:Organizacijski ustroj, Tehnike obvladovanja tveganj in dobre prakse

10.30 - 10.45

Odmor

10.45 - 12.15

dr. Aleš Berk Skok, EF UL:Pregled tveganj (strateška, operativna in projektna)

12.15 – 13.00

Kosilo

13.00 – 14.30

dr. Aleš Berk Skok, EF UL:Pregled tveganj (nadaljevanje)

14.30 - 14.45

Odmor

14.45 - 16.15

dr. Aleš Berk Skok, EF UL:Pregled finančnih tveganj in njihovo obvladovanje

Vse obravnavane vsebine bodo ponazorjene s primeri iz poslovne prakse.

 

Izvajalci izobraževanja

Prof. dr. Aleš Berk Skok

Je profesor za področje financ na Ekonomski fakulteti UL, kjer je odgovoren za predmete Upravljanje s finančnimi naložbami, Finančne institucije in trgi, Risk management, Investments in (Quantitative) behavioral finance. Aleš je tudi soustanovitelj in direktor družbe A.L.P.H.A. FINANCE d.o.o., ki se prvenstveno ukvarja s prestrukturiranjem podjetij in soustanovitelj ter direktor zavarovalno-posredniške družbe ALPHA CREDO d.o.o.. Je član domačih in tujih združenj (GARP, CAIA, ZPFS ter upravičen do uporabe globalnih strokovnih nazivov Financial Risk Manager (FRM), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) in je licencirani zavarovalni posrednik. Bogate praktične izkušnje ima dr. Berk Skok iz svetovalnega, vodstvenega in nadzorniškega dela v nefinančnih in finančnih institucijah, ter sodelovanja pri strukturiranju strateških zakonskih rešitev (strategija trga kapitala, pokojninska zakonodaja drugega in tretjega stebra, zakonodaja o investicijskih skladih, idr.). Dr. Berk Skok je tudi izvedenec Računskega sodišča, član Poravnalnega odbora za preizkus menjalnega razmerja pri iztisnitvah malih delničarjev in član Komisije za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij na Ekonomski fakulteti. Njegovo raziskovalno delo je trenutno osredotočeno na anomalije na finančnih trgih in naložbene strategije, finančne institucije (predvsem pokojninske sklade in private equity sklade) in obvladovanje tveganj.

Mag. Maja Šušteršič

Po diplomi iz kemije na Univerzi v Ljubljani se je leta 1995 zaposlila v Petrolu kot analitik v Petrolovem kontrolnem laboratoriju. Po šestih letih je prevzela vodenje oddelka za kakovost in leto za tem zaključila tudi magisterij iz ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je soavtorica članka »Consumer credit scoring models with limited data”, ki je bil objavljen leta 2008. Njena področja zanimanja so poleg upravljanja s tveganji in zavarovanji tudi neprekinjeno poslovanje (business continuity management).

 
 

All Dates

  • 10/11/2016
Parmova 53, 1000 Ljubljana +386 (0)31 548 217 info@ zpfs.org